Tamara Berdowska
Tamara

Berdowska

Tamara Berdowska urodziła się w 1962 roku w Rzeszowie. W latach 1985 - 1990 studiowała na Wydziale Malarstwa Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie. Dyplom z wyróżnieniem uzyskała w pracowni prof. Janiny Kraupe - Świderskiej w 1990 roku.

Obrazy Tamary Berdowskiej zajmują szczególne miejsce w polskiej sztuce współczesnej ze względu na zakorzenienie w języku abstrakcji geometrycznej, który jest wynikiem medytacyjnego charakteru procesu twórczego.

Tamara Berdowska należy do jednych z najbardziej oryginalnych przedstawicieli abstrakcji geometrycznej nie tylko w Polsce, ale także w perspektywie międzynarodowej. Tak jak dla niektórych pionierów abstrakcji, obraz miał być dla niej sposobem na oderwanie się od doświadczenia przeżywanego jednostkowo i empirycznie, odkrywaniem niewidzialnych, a istniejących zasad. Powstające w wyobraźni koncepcje, pozbawione jakichkolwiek odniesień do rzeczywistości zmysłowej są realizowane w cyklach, opracowywane w wielu wynikających z siebie wariantach. Jedne obrazy rodzą następne, aż do momentu, kiedy pojawi się poczucie spełnienia idei i zaczyna rodzic się potrzeba przejścia do następnego etapu. Twórczość ewoluuje nie w ramach stworzonego systemu, ale zgodnie z rozwojem samej autorki, dla której istotne jest by wyczuwać żywość i autentyzm własnej kreacji.


Wystawy
2018 „8 Kobiet”, Zofia Weiss Gallery, Kraków, Polska
„Obrazy nowe i najnowsze”, Galeria Piekary, Poznań, Polska
2017 „Przygody z op-artem”, Fundacja Stefana Gierowskiego, Warszawa, Polska
„Bezsenność”, Galeria Artemis, Kraków, Polska
2016 „Sztuka a wartość ponadczasowa”, Galeria Delfiny, Warszawa, Polska
„Tamara Bardowska – malarstwo, Leszek Oprządek – rzeźba”, Galeria PPP, Bielsko Biała, Polska
"Idea a forma”, Polski Instytut w Bratysławie, Bratysława, Słowacja
2015 „Język geometrii – półwiecze przemian”, MCSW Radom, Polska
2000 Galeria 72 – Muzeum Chełmskie, Chełm, Polska
1999 „O nas dzisiaj”, Muzeum Narodowe w Gdańsku, Pałac Opatów, Gdańsk, Polska
1997 Galeria Artemis, Kraków, Polska
„Im Bewustsein der Zusammenhange”, Muzeum w Bochum, Bochum, Niemcy
1996 Międzynarodowe Triennale Malarstwa, Sofia, Macedonia
IV Międzynarodowe Biennale Grafiki i Rysunku, Katowice, Polska
1994 Galeria Tryptyk, Kijów, Ukraina