Mariusz Kruk "Są dwa rodzaje piękna piękno a) i piękno b)"

27.10 - 30.11.2022
Molski gallery galeria wystawa wernisaż Mariusz Kruk  dzieła sztuki sztuka współczesna

Recepcja świata przez człowieka jest zbyt jednoznaczna, dlatego widoczne są w nim sprzeczności. W prezentowanych na indywidualnej wystawie Mariusza Kruka pracach brak normalizacji i hierarchizacji. Wrażliwość artystyczna realizuje się w możliwości kreowania wyobrażeń, które swoją materialną formę przybierają dzięki nadaniu każdemu przedmiotowi i każdej rzeczy prawa do bycia materią artystyczną. Wykluczające się pojęcia, zjawiska, zdarzenia znajdują wspólny grunt wyzwalający „symbiozę przeciwieństw”.

Pozornie nic nieznaczące przedmioty zostają ukazane z innej strony. Kruk wnika do ich wnętrza obserwując w ten sposób całe spektrum ich działania i dekonstruując pojęcie estetyki w sztuce.