Michał Misiak wystawa Molski galeria Poznań wernisaż sztuka współczesna dzieła sztuki

Wernisaż Michała Misiaka "Simple Complexity"

Michał Misiak należy do grona polskich artystów posługujących się językiem geometrii, skupionych niegdyś wokół Bożeny Kowalskiej, charyzmatycznej propagatorki wspomnianego nurtu. Już sam ten fakt implikuje pewną postawę – odejście od inspiracji bezpośrednim doświadczeniem zmysłowym i skierowanie się ku ponadempirycznym aspektom rzeczywistości. W przypadku krakowskiego artysty autentyczność wyboru tej drogi rozwoju potwierdza imponująca konsekwencja, ale i budząca respekt, czasochłonna metoda pracy twórczej, poparta mistrzostwem warsztatu. Prezentowane obrazy z lat 2022 - 23, należące do serii Frequencies (Fr), stanowią w tym kontekście egzemplifikację trwałości, a zarazem ewolucji myślenia malarza oraz dynamiki „rozrastania się” jego koncepcji bezprzedmiotowego obrazu.

Ponad dwie dekady temu Misiak odkrył dla siebie linię. Ten swoisty, graficzny znak nieskończoności stał się dla niego odtąd elementarnym środkiem wyrazu, stałym składnikiem kompozycyjnym i przedmiotem malarskiego eksperymentu. Linia, przeważnie linia prosta, rytmicznie zwielokrotniana,  interferująca umożliwia artyście przekroczenie uwarunkowań zmiennej natury codziennych percepcji i przejście na poziom relacji idealnych. Z kolei repetytywność obecna w samym procesie tworzenia połączona z koniecznością koncentracji i powściągnięcia ekspresji prowadzi do stanów zbliżonych do medytacji. Jak wyznaje malarz:

Praca nad obrazem jest dla mnie rodzajem medytacji. Interesuje mnie stworzenie zjawiska wizualnego, w którego postrzeganiu wyczuwalne będzie przekroczenie bariery materii. Obrazu jako zaledwie inicjatora procesu, w którym widz będzie miał szansę doświadczyć czegoś, co jest poza rzeczywistością empiryczną. W tym sensie moje własne doświadczenie samego procesu kreacji – monotonnej, powtarzalnej, wielogodzinnej pracy w skupieniu – jest dla mnie ważniejsze niż sam efekt w postaci obrazu jako obiektu. Wtedy pojawia się szansa, że doświadczenie to stanie się także udziałem odbiorcy1. 

Poniżej relacja z wernisażu, który odbył się w dniu 26 października 2023. 

1. Wypowiedź M. Misiaka [w:] Wystawa z XXXI Pleneru dla artystów posługujących się językiem geometrii. Sztuka a transcendencja. Radziejowice 2013, kurator B. Kowalska, Mazowieckie Centrum Sztuki Współczesnej „Elektrownia”, Radom 2013, s. 60.