Aleksandra

Jachtoma

Abstrakcyjne obrazy Aleksandry Jachtomy stanowią atom składający się ze światła i koloru. Proces pracy artystycznej nie polega na stopniowym zakrywaniu płótna malarskiego pojedynczymi strukturami, lecz na całościowym – absorbującym od razu całą powierzchnię obrazu akcie twórczym. Najważniejszym staje się kolor i jego wręcz wibrujące wynikanie do głębi płaszczyzny obrazu. Intensyfikacja delikatnie zamglonych barw następuje dzięki określonemu światłu, którego źródło znajduje się na płaszczyźnie obrazu.


Wystawy
2004 „Aleksandra Jachtoma 1989 – 2004”, Galeria Dom Artysty Plastyka, Warszawa, Polska
1996 Galeria Pałacowa Muzeum Narodowe, Gdańsk, Polska
Galeria Rzeźby, Warszawa, Polska
1995 International Exposition Concret – Constructive, Gallery of Art „Jad-Lebanim”, Nes Ziona, Izrael
1994 Zeichen der Zeit, Hunfeld, Museum Modern Art, Gerard Jurgen, Blum – Kwiatkowski Collection
“Klasycy współczesności”, Muzeum Narodowe, Warszawa, Polska
Salon BWA, Bydgoszcz, Polska
1992 Galeria Kordegarda, Warszawa, Polska
1990 „W hołdzie Henrykowi Stażewskiemu”, Galeria Studio, Warszawa, Polska
1988 „Geometria es metafora”, Budapeszt, Węgry
1984 „Język geometrii”, CBWA Zachęta, Warszawa, Polska
1981 Galeria 72 – Muzeum Okręgowe, Chełm, Polska
1968 Dom Artysty Plastyka, Warszawa, Polska