Jan Dobkowski MOLSKI gallery Poznań artysta wernisaż

Nasza kolekcja została zainicjowana w 2008 roku i jest owocem pasji obcowania z wybitnymi zjawiskami w polskiej sztuce współczesnej. Stawiamy przede wszystkim na wysoką jakość artystyczną, a także na swoisty dialog między dziełami XX-wiecznych klasyków a pracami artystów następnych pokoleń. 

W ukierunkowanym, ale i zaskakującym procesie, jakim jest samo tworzenie kolekcji otwieramy się również na inne interesujące, współczesne tendencje. Jesteśmy gotowi na twórczą ewolucję, włączenie nowych elementów i kierunków, ale naszą aspiracją pozostanie zawsze chęć kreowania oryginalnych projektów o wyjątkowej randze.Dzieła w kolekcji