Mieczysław Janikowski
Kompozycja
60'XX w.

olej/płótno
101x126 cm