Kinga Popiela
Kinga

Popiela

Kinga Popiela urodziła się w 1991 w Kaliszu. Uzyskała dyplom magisterski na Wydziale Malarstwa Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu  w pracowni prof. dr hab. Dominika Lejmana i prof. dr hab. Andrzeja Pepłońskiego. Od 2018 studentka Międzywydziałowych Środowiskowych Studiów Doktoranckich Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu. 

W swojej twórczości skupia się na perfomatywności gestu malarskiego, indywidualnej pamięci ciała oraz jego ekspresji w stosunku do przestrzeni. Obrazy Kingi Popieli są swego rodzaju świadectwem fragmentarycznego współistnienia artystki z materią w trakcie wykonywanego aktu twórczego. Powstają dzięki nieprzerywalności gestu malarskiego - nakładaniu farby na płótno lub papier pędzlem lub za pomocą specjalnie stworzonych przez artystkę narzędzi, a następnie prowadzeniu farby po powierzchni aż do momentu jej wyczerpania. Ten zabieg niejako uwypukla intymne powiązanie ciała artystki z tworzonym przez nią obrazem. Dochodzi do rejestracji przeszłości na płótnie. Obraz staje się nośnikiem przyszłości - immanentnym świadectwem czasu swego powstania.


Wystawy
2023 Żaden koń na świecie nie biega jak zając; Molski gallery&collection, Poznań
2022 Wystawy i kondygnacje; Galeria Rodriguez, Poznań
2021 Pracownia otwarta; Galeria Szewska, Poznań
2021 Tkanka świata; Galeria Sztuki Wozownia, Toruń
2020 Wszystko i nic więcej; Fresz Gallery, Kraków
2019 Bez znaczenia; Galeria Uniwersytecka, Poznań
2018 Diffuse; Galeria Curators'LAB, Poznań
2018 Hylemorfizm; Galeria Ring, Legnica