Jarosław

Modzelewski

Surrealistyczna atmosfera jak dobrze artyście znanej rzeczywistości. Próba walki z kształtującą ją podmiotowością poprzez nieustającą grę absurdów i niedorzeczności. Zabawa z nią jako forma sprzeciwu przy jednoczesnym respektowaniu zasad malarstwa realistycznego. Mimo, iż prace Jarosława Modzelewskiego wpisywane są w nurt polskiego malarstwa neoekspresjonistycznego to widoczne są w nich realne powiązania z rzeczywistym otaczającym artysta światem, których można się doszukać w schematycznej formie i kształcie przedmiotu. Jego obrazy są swego rodzaju wynikiem refleksji nad danym momentem rzeczywistości.

Modzelewski ograniczył zbędne elementy na obrazie do minimum, co umożliwiło mu wydobycie czystej ekspresji i emocji związanych z tematem na pierwszy plan. Osoby i sytuacje ukazane w sposób umowny będący jedynie aluzją wydarzeń mających miejsce w realnym świecie stanowią świadectwo krytycznej postawy artysty, co do aktualnej sytuacji politycznospołecznej w Polsce.


Wystawy
2022 „Jarosław Modzelewski. Kraj nas Wisłą”, Zamek Ujazdowski, Warszawa, Polska
2021 „Zderzenie”, Galeria Janos, Warszawa, Polska
2020 „Caritas”, Galeria Zderzak, Kraków, Polska
2019 „Co oczy widziały”, Galeria Ego, Poznań, Polska
2017 „Pejzaże i uczucia”, Galeria Zderzak, Kraków, Polska
2015 „Kilkanaście nowych obrazów”, Centrum Aktywności Twórczej, Ustka, Polska
2014 „Stare papiery. Nowe obrazy”, Galeria Zderzak, Kraków, Polska
2012/2013 Galeria BWA – Miejski Ośrodek Sztuki w Gorzowie Wielkopolskim, Polska
2011/2012 „Tur an Tur. Obok. 1000 lat sąsiedztwa w sztuce”, Martin Gropius Bau, Berlin, Niemcy
2009 Otwarta Pracownia, Kraków, Polska
Elektrociepłowania – impresje, Mieszkanie 23, Kraków, Polska
„Gender – check”, MuMok, Wiedeń, Austria
“Iluminacje”, Salon Akademii, Warszawa, Polska
2008 „Obrazy rozproszone”, Galeria Le Guern, Warszawa, Polska
„Sztuka cenniejsza niż złoto” Muzeum Sztuki Nowoczesnej, Warszawa, Polska
2006 „Malarstwo Polskie na początku XXI wieku”, Galeria „Zachęta”, Warszawa, Polska
2004 „Wisła”, Galeria Zderzak, Kraków, Polska
„Powinność i bunt”, Galeria „Zachęta”, Warszawa, Polska
1999–2000 „Aspects – Positions. 50 Years of Art in Central Europe”, Wiedeń – Budapeszt, Austria - Węgry
1992 “Kunst, Europa”, Boner Kunstverein, Bonn, Niemcy
1989 “Tato, rączki to ludziki! Tato, raczki to armatki!”, Galeria Zderzak, Kraków, Polska