Mieczysław

Janikowski

Geometria, kontur, czystość formy oraz idąca za tym potrzeba uczynienia spojrzenia czystym – są to kwestię, których nie sposób pominąć, chcąc zagłębić się w twórczości Mieczysława Janikowskiego. Niekończąca się transformacja form geometrycznych, przejście od ostrych zwartych struktur trójkątów i kwadratów do sensualnego owalu, koła i elipsy. Organiczność formy oraz próba uczynienia percepcji procesem iście cielesnym. Pozorna prostota wynikająca ze wspomnianych linearnych figur potęguję egzystencjalny oraz metafizyczny proces kontemplacji istotny również dla samego procesu twórczego artysty.


Wystawy
2021 „Mieczysław T. Janikowski. Medytacje euklidesowe”, Galeria Piekary, Poznań, Polska
2004 „Mieczysław T. Janikowski. W stronę abstrakcji, Muzeum Narodowe, Warszawa, Polska
1998 „Mieczysław Tadeusz Janikowski”, Instytut Polski w Rzymie, Rzym, Włochy
1997 „Janikowski”, Instytut Polski w Paryżu, Paryż, Francja
1993 „Small Format Abstract Paintings”, The Kościuszko Fundation, Nowy Jork, USA
1992 “Malarstwo Janikowskiego”, Galerie Darial, Paryż, Francja
1990 „Mieczysław Tadeusz Janikowski. Obrazy abstrakcyjne”, Galeria Zderzak, Kraków, Polska
1986 „Mieczysław Janikowski 1912 – 1968. Wystawa monograficzna.”, TPSP, Kraków, Polska
1979 „Mieczysław Janikowski. Malarstwo”, Desa Galeria Pawilon, Kraków – Nowa Huta, Polska
„Memorial Exhibition Mieczysław T. Janikowski”, Dorian Galleries, Londyn, Wielka Brytania
1974 “Mieczysław Janikowski 1912 – 1968. Malarstwo”, Muzeum Sztuki w Łodzi, Łódź, Polska
„Malarstwo abstrakcyjne”, Galeria „Krzysztofory”, Kraków, Polska
„Gwasze”, Galeria Desa, Kraków, Polska
1956 „Janikowski”, Galerie Colette Allendy, Paryż, Francja
“Malarstwo Janikowskiego”, New Vision Center Gallery, Londyn, Wielka Brytania