Stefan

Gierowski

Układ przestrzenny zasugerowany jedynie za pomocą koloru. Sukcesywne przejście od iluzyjności do aluzyjności. Abstrakcja, której podstaw należy szukać jedynie w umyśle artysty poszukującego formy dla władającej nim idei. Stefan Gierowski próbuje metaforycznie ująć świat i starającego się odnaleźć w nim swoje miejsce człowieka pod postacią quasi geometrycznych form. Płaszczyzny tworzonych przez niego obrazów można porównać do tkanki żywego organizmu, którego zmienność ujawnia się w nieustającej, acz usystematyzowanej relacji pomiędzy kolorami i otaczającymi je strukturami. Ów dzianie się konstytuuje każdy, chociażby najmniejszy wykonany przez niego obraz dając świadectwo uporu i rozwagi towarzyszących artyście w próbie znalezienia odpowiedzi na pytanie o byt każdej indywidualnej jednostki.


Wystawy
2018 „Linia w malarstwie”, Galeria BWA, Bielsko Biała, Polska
2002 „Fijałkowski/Gierowski. Wizje malarstwa”, Państwowa Galeria Sztuki, Sopot, Polska
2000 Stefan Gierowski. Obrazy 1957-200, Muzeum Narodowe, Poznań, Polska
1998 Muzeum Górnośląskie, Bytom, Polska
1991 „Stefan Gierowski. Obrazy 1958 – 1991”, Galeria Zderzak, Kraków, Polska
1989-1990 „Malowanie dziesięciorga przykazań”, Muzeum Archidiecezjalne, Warszawa, Polska
1975 „Malarstwo Polskie”, Muzeum Sztuki Nowoczesnej, Meksyk