Zbigniew

Gostomski

Zwrócenie się do wnętrza obrazu. Poznanie jego struktury – praw rządzących tworzącą go materią. Świadoma redukcja środków artystycznego wyraz i ograniczenie ich jedynie do linii próbującej odnaleźć właściwą sobie formę na płaszczyźnie. Zbigniew Gostomski w swych pracach wychodzi poza dotychczasowe pojmowanie struktury dzieła sztuki. Wyciąga je z ram jednego konkretnego kontekstu i daje im nowe życie poprzez możliwość nadania im wielu symbolicznych znaczeń. Wartość artystyczno-estetyczna dzieła stanowiąca wizualizacje problemu oraz to w jaki sposób ów problem został przedstawiony jest dla Gostomskiego równie istotnym zadaniem, jakie stawia przed sobą artysta budując dzieło, co sam w sobie proces twórczy.


Wystawy
2017 „Zbigniew Gostomski. Powroty”, Circoteca, Kraków, Polska
2008 „Obrazy i rysunki”, Galeria Muzalewska, Poznań, Polska
2007 Galeria Foksal, Warszawa, Polska
2006 „Jej Portret”, Galeria Szydłowski, Warszawa, Polska
„W Polsce, czyli gdzie?”, Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski, Warszawa, Polska
2004 „Dom” – Galeria Starmach, Kraków; Galeria Stara, Lublin; Galeria 86, Łódź; Polska
„Powinność i bunt”, Galeria Zachęta, Warszawa, Polska
„Warszawa – Polska”, Galeria Zachęta, Warszawa, Polska
2003 „Europa – Konkret – Reduktiv”, Muzeum Architektury, Wrocław, Polska
2001 „Wokół znaku. Polska poezja konkretna i sztuka konceptualna”, Galeria Sztuki Współczesnej BWA, Katowice, Polska
2000 Galeria Stefana Szydłowskiego, Warszawa, Polska
1994 „Stan rzeczy” – Muzeum Sztuki, Łódź; Starmach Gallery, Kraków, Polska
1984 „Trzy krzyże”, Galeria Foksal, Warszawa, Polska
1976 „Z powodu ‘Odczytu o niczym’ Johna Cage”, Galeria Foksal, Warszawa, Polska
1972 „Konstrukcja”, Galeria Foksal, Warszawa, Polska
1970 „Zaczyna się we Wrocławiu”, „Ulisses Jamesa Joyce’a” – Galeria Foksal, Warszawa, Galeria Krzysztofory, Kraków, Polska
1960 Klub Studenta „Od Nowa”, Toruń, Polska