Antoni

Starowieyski

Tym co wyróżnia Antoniego Starowieyskiego na tle innych współczesnych mu polskich twórców jest poetyka w operowaniu formą i kolorem. Jego prace poprzez swoją syntetyczność polegającą na oczyszczeniu pola obrazowego ze wszystkich zbędnych elementów są dla odbiorcy łatwym obiektem w procesie percepcji. Oko nie jest rozproszone przez mnogość przedmiotów dzięki czemu może skupić się na zwizualizowanych przez Starowieyskiego relacjach pomiędzy światem zewnętrznym a wewnętrznym - metaforycznie ujętym na obrazie.

Atmosfera intymności płynąca z jego dzieł umożliwia widzowi wniknięcie do swego wnętrza i odkrycie ów ważnej dla Starowieyskiego sferyczności zarówno w swym ciele jak i otaczającej go materialnej i niematerialnej rzeczywistości. Jego prace nie ingerują w świat poza obrazowy i nie ma ją być świadectwem mnogości niewidzialnych rzeczywistości. Są jedynie symultanicznym nośnikiem generującym sytuację zawieszenia pomiędzy jednym a drugim zdarzeniem dziejącym się zarówno w umyśle człowieka jak i w absorbującym go świecie.


Wystawy
2021 "Strefa", Galeria Szydłowski, Warszawa, Polska
2020 "Kolory przemian: Malarstwo polskie z kolekcji Krzysztofa Musiała”, Państwowa Galeria Sztuki, Sopot, Polska
- „Wspólne historie – kryterium koloru”, Salon Akademii Koneser, Warsaw & Zbrojowania Sztuki, Gdańsk, Polska
2019 „Fotofaktor”, Galeria Salon Akademii Koneser, Warszawa, Polska; „Wystawa czterech Kotlicki/ Leder/ Starowieyski/ Sylwestrowicz”, Galeria Olimpus, Łódź, Polska;
„Śnieg: Jan Dobkowski, Przemek Dzienis, Antoni Starowieyski, Ralf Tekaat, Tomasz Tatarczyk”, Galeria Szydłowski, Warszawa, Polska
2018 „Prace na papierze”, Galeria aTak, Warszawa, Polska ; „Codziennie przechodząc…”, Galeria Promocyjna, Warszawa, Polska; „Anty – portret”, BWA, Kielce, Polska
2016 „Koniec dnia, koniec nocy”, Galeria Szydłowski, Warszawa, Polska
2015 „Miejsca”, Galeria Szydłowski, Warszawa, Polska
2013 „Przejścia”, Galeria XXI, Warszawa, Polska
2012 „Obrazy z lat 2011 – 2012”, Galeria Szydłowski, Warszawa, Polska
2011 Galeria Sztuki Plastycznej KUL, Lublin, Polska
2010 Galeria Szydłowski, Warszawa, Polska
2009 „Malarstwo”, Galeria aTak, Warszawa, Polska