Jan

Pamuła

Obraz jako miejsce – źródło, które umożliwia zobaczenie a tym samym uświadomienie sobie istnienia dwóch rzeczywistości: widzialne i niewidzialnej. Przedstawienie formy jest najważniejszym zadaniem artysty, a środkiem to umożliwiającym jest geometria pozwalająca na racjonalną i chłodną kontemplację.

Jan Pamuła jest artystą świadomy odpowiedzialności jaka ciąży na twórcy, próbującym dokonać reinterpretacji otaczającego każdego człowiek świata. Sztuka stanowi proces, w którym wraz z zwiększającą się świadomością materii, z którą pracuje przechodzi przemiany. Sam zauważa wyraźny moment załamania i przejścia od kompozycji metaforycznolirycznych do abstrakcyjnych. Rezygnuje z figuratywności na rzecz wręcz kosmicznej geometryzacji środków malarskiego wyrazu. Używane przez niego wyraziste barwy zamknięte w zgeometryzowanych konturach stanowią wyraz wewnętrznej ekspresji.


Wystawy
1998 Konstruktive Kunst in Polsen aus dem Museum von Chelm, Freiburg, Niemcy
Uekallie - Kan Gallery, Tokyo, Japonia
Tokyo International Mini-Print Triennal, Tama Art, University Museum, Tokyo, Japonia
1997 “Costruttivismo, Concettismo, Cinevisualismo…”, Arte Structure Gallery, Mediolan, Włochy
1994 New York Digital Salon, Art Directors Club, Nowy York, USA
1992 Computer Graphics in Fine Arts, State Gallery, Banska Bystrzyca, Polska
1989 2nd International Festival of Graphic Biennale - Graphic Festival - Graphic of Eastern Europe, Menton, Francja
1986 Galeria 72 - Muzeum Miejskie, Chełm, Polska
1982 International Print Biennial, Bradford, Wielka Brytania
Kosciuszko Foundation, Nowy Jork, USA
1981 Krzysztofory Gallery, Kraków, Polska
1979 Project Studio One, Nowy Jork, USA
1978 Gallery of Hungarian Artists, Pécs, Węgry
1970 International Graphic Biennial, Musee d'Art Moderne, Paryż, Francja
1968 La Scala Gallery, Rzym, Włochy