Janusz

Orbitowski

Intelektualizm płynący z prac Janusza Orbitowskiego jest wynikiem samoświadomości malarza, który zauważa, iż „okresowość” obecna w twórczości praktycznie każdego artysty – w jego przypadku wynika sama z siebie. Po wyczerpaniu jednego tematu automatycznie rozwija kolejny będący konsekwencją wniosków płynących z końca tego pierwszego. Interpretacyjnym oraz formalnym trzonem jego prac jest zainteresowanie koegzystencją dwóch światów realnego oraz jak sam mówi wyimaginowanego.

Ta relacja najlepiej widoczna jest w komponowanych przez niego reliefach – gdzie przedmioty chwytające haptyczność oka delikatnie zaburzają płaskomalowane płótna. Za przedmioty rzeczywiste uznaje geometryczne formy obecne w świecie rzeczywistym tj. jak prostokąt czy linia, które zestawia z malarską rzeczywistością. Geometrię traktuje jako środek umożlwiający realizację tematu, a nie jako wyraz artystycznej ekspresji.


Wystawy
2015 Galeria Artemis, Kraków, Polska
2011 Galeria Malarstwa, ASP Kraków, Polska
2009 Mała Galeria, Nowy Sącz, Polska
2008 Galeria Domu Norymberskiego, Kraków, Polska
2005 Starmach Gallery, Kraków, Polska
2000 Galeria Stara, Lublin, Kraków
1993 Galeria Aspekty, Warszawa, Polska
1986 Galeria Krzysztofory, Kraków, Polska
1985 Galeria Sztuki Współczesnej DESA, Kraków, Polska
1983 The Kosciuszko Foundation, Nowy Jork, USA
The England Center of Contemporary Art, Nowy Jork USA
1979 Galeria Bałucka, Łódź, Polska
1971 Salon BWA, Białystok, Polska
1968 Galeria Współczesna, Warszawa, Polska