Jan Berdyszak
Kompozycja kół IXL
1969

olej/płótno
146x136,5cm