Tamara Berdowska
Obiekt przestrzenny niebieski
2017

rysunek na folii
52x42x23 cm